Snelmenu

11.30 uur Een goede calamiteitenberichtgeving: een gedeeld belang
Een chemische brand, kettingbotsingen, verkeersinfarct, een catastrofe met een monster truck, regionale omroepen waren erbij. Het afgelopen jaar zijn regionale omroepen veelvuldig betrokken bij incidenten waaruit blijkt dat een goede berichtgeving een gedeeld belang is voor omroep, publiek en bevoegd gezag. 
Wat kunnen we leren van de afgelopen ervaringen? Onder leiding van Leo Hauben (hoofdredacteur L1) zullen Anne-Marie van het Erve (directeur Inconnect), Jos Stierhout (algemeen directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord), Lucas Boltius (burgemeester van Amersfoort) en Henk Lemckert(directeur/hoofdredacteur Omroep Brabant) hun visie geven op de rol van burgemeester, de Veiligheidsregio, de regionale omroep. Daarnaast zullen ze aanbevelingen doen voor een goede berichtgeving bij calamiteiten.

14.00 uur Zijn we te braaf?

Is het geoorloofd om een toyboy in te zetten om burgemeester Onno Hoes te ontmaskeren of gaat dit te ver? Onthul je de namen van daders van een misdrijf om ze sneller te kunnen vinden of blijf je initialen gebruiken? Journalistieke dilemma’s waar iedere redactie mee te maken heeft. Wat breng je wel, wat niet? Maar het gaat verder dan dat: wat doe je met je bronnen, moeten het altijd twee zijn of durf je op een bron te vertrouwen en maak je een differentiatie tussen radio, tv en internet?
Bern Opdenacker van L1, Janko van Sloten van Omroep Gelderland, Joris Gerritsen van Omroep Brabant en Peter Nieuwstraten van RTV Rijnmond komen met voorbeelden en treden daarover met elkaar in het strijdperk. Scheidsrechter is Piet Bakker van de Hogeschool Utrecht.

15.30 uur Hoe zullen we dit regionaliseren?
Een fenomeen dat alleen bij regionale omroepen speelt. Landelijk of internationaal nieuws dat je niet aan je voorbij kunt of wilt laten gaan. Je bedenkt een regionale invalshoek die soms niet, maar soms ook wel heel vergezocht is. Toch? Moet je een onderwerp altijd wel willen regionaliseren? Wanneer doe je iets wel en wanneer niet? En op wat voor manier doe je dit dan? Alex Beishuizen en Carla Verhagen gaan naar aanleiding van een aantal voorbeelden de discussie aan met de aanwezigen. Alex Beishuizen is interim hoofdredacteur Omrop Fryslân, Carla Verhagen is redactiechef bij RTV Oost.