Snelmenu

Opening ROOS Dagen door Jack de Vries

Verslag: Herman Spinhof

‘De 17 mln. euro bezuinigingen gaan wij realiseren!’, stelde Jack de Vries in zijn openingswoord. Door efficiënter te werken in clusters. ‘We hebben de handschoen opgepakt die de staatssecretaris ons vorig jaar toewierp in zijn speech. We komen binnenkort met een plan.’ Maar de regionale omroepen willen wel iets minder van de markt afhankelijk zijn. ‘Je kunt omroepmedia niet afhankelijk maken van de markt.’ Met die waarschuwing aan het adres van de staatssecretaris, Sander Dekker (media), opende De Vries de Roos

Het plan zal onder meer ingaan op de bezuiniging van 17 mln. euro die de staatssecretaris heeft opgelegd, de efficiëntere manier van samenwerking in vijf clusters en de vier beloftes die de regionale omroepen verankert in de regio waarin ze werkzaam zijn, aldus De Vries. De eerste is dat regionale omroepen een betrouwbare journalistieke ‘basisvoorziening’ in de regio is. De regionale omroep speelt een ‘spilfunctie’ in de regionale en lokale journalistiek. De omroep moet de hofleverancier zijn van regionale content, in samenwerking met dagbladen en instellingen als bibliotheken en andere culturele voorzieningen. De omroepen moeten daarbij innovatief te werk gaan. Altijd alert zijn op de nieuwste ontwikkelingen en ook de jeugd zien te bereiken. De derde belofte luidt: regionale ‘betrokkenheid’. Binding met de bevolking in de provincie en tenslotte moet de omroep voor iedereen en altijd ‘bereikbaar’ zijn.

Doel van samenwerking is het zo efficiënt mogelijk organiseren van de 13 sterke merken. ‘Het is een dure plicht om de 150 mln. euro belastinggeld (die de regionale omroepen krijgen, red.) zo efficiënt mogelijk te besteden. We moeten die veranderingen doorzetten, omdat we dat zelf willen. Door onze eigenheid te behouden. De Vries deed een nadrukkelijk beroep op zijn gehoor van regionale omroepmedewerkers: we moeten zelf het heft in handen houden. Laat het ons niet gebeuren dat wij niet met een plan komen en we het overlaten aan Den Haag.

Na het openingswoord van De Vries schoven drie van de dertien directeuren/hoofdredacteuren aan. Paul van Gessel (directeur RTV Noord Holland) en Renzo Veenstra (hoofdredacteur Omroep West) brachten het fenomeen ’community manager’ ter sprake als het gaat om programmamakers en redacteuren. ‘Zij ontwikkelen het verhaal door met het publiek in discussie te gaan. Meng je in de discussie met je publiek. Ga in op reacties. We doen dat nog niet serieus genoeg’ 

Mischa van de Berg (hoofdredacteur RTV Nood) accentueerde de ondernemende kant van de journalist. ‘Van de oude journalist (die zijn programma maakt en dan klaar is) moeten we af. Journalisten moeten daar zijn waar het gebeurt en niet wachten tot de eindredacteur een opdracht geeft. Er is behoefte aan nieuwe initiatieven van journalisten. Zelf met onderwerpen komen en er op af gaan. Dat is de journalist anno nu.’


 Lees ook het interview met Jack de Vries in de nieuwsbrief.