Snelmenu

Regionale omroepen geven de kiezer een stem bij gemeenteraadsverkiezingen

Hete Hangijzers en Zeeland Kiest zijn twee nieuwe formats voor berichtgeving over gemeentepolitiek. Mensen kunnen op deze sites aangeven wat zij belangrijk vinden in hun woonplaats. De belangrijkste onderwerpen worden daarna aan de politici voorgelegd. Zo maak je politiek relevant voor de burger en de burger relevant voor de politiek. En de regionale journalistiek kan daar een belangrijke taak in vervullen.

Politiek en relevant was de naam van de workshop tijdens de ROOS Dagen waarin Hete Hangijzers van RTV Noord-Holland gepresenteerd werd door Jacky de Vries en Joke Snoek en Zeeland Kiest door Michel Sluijs. Op de site van RTV N-H kunnen burgers hun ‘hete hangijzers’ melden. De heikele kwesties worden per gemeente gegroepeerd en de bewoners kunnen, en er wordt flink gelobbyd, stemmen welk onderwerp zij het belangrijkst vinden. In iedere buurt is wel iets te vinden dat burgers raakt. Dat zijn bijvoorbeeld een gevaarlijke rotonde, de sluiting van een buurthuis, de leegloop in een winkelstraat, het mobiele bereik, kortom Hete Hangijzers waar de mensen zich zeer over opwinden.

In live-uitzendingen wordt dat onderwerp aan de uitgenodigde politici voorgelegd. Zo ontstaat er een debat over het Hete Hangijzer dat bij de burgers leeft en waar de plaatselijke politiek een antwoord op moet geven. In het einddebat na de verkiezingsuitslag worden hete hangijzers opnieuw aan de politieke partijen voorgelegd. En later, lang na de verkiezingen, gaan de programmakers met het programma door en gaan ze op zoek naar wat de politiek met die Hete Hangijzers binnen de verschillende gemeenten heeft gedaan. Worden de zaken niet opgelost dan kijkt RTV N-H hoe ze samen met de bewoners ervoor kunnen zorgen om het voor elkaar te krijgen. Want het streven is om tot oplossingen te komen.

Het programma Hete Hangijzers is via de sociale media en een bijbehorende app verder uitgerold. Iedere dag ging RTV N-H op pad om een hangijzer te verslaan. Er zijn honderden Hete Hangijzers ingestuurd. Voordat de Hete Hangijzers in het voetlicht worden geplaatst, onderzoekt RTV N-H de mate van irritatie en of er soms ook ‘voors en tegens’ geformuleerd kunnen worden zodat de zaak van twee kanten kan worden belicht. De Vries en Snoek hebben voor dit format de samenwerking verstevigd met lokale omroepen, burgercorrespondenten, instellingen en het netwerk van lokale kranten verstevigd. Al die partijen hebben onderzocht wat er bij de inwoners van de regio leeft.

Omroep Zeeland, zo licht Michel Sluijs toe, heeft een interactief format ontwikkeld rond de site ‘Zeeland Kiest’. Burgers kunnen op die site aangeven welke onderwerpen zij, binnen hun gemeenten, belangrijk vinden en vertellen wat er volgens hen moet gebeuren. Deze reacties werden in live uitzendingen op TV, radio, kijk-tv, de site en apps besproken met de politiek en met vaste gasten. De burgemeester wordt altijd uitgenodigd en na een drietal algemene onderwerpen, krijgt hij uit de zaal een drietal burgeronderwerpen voorgeschoteld.

Voor iedere uitzending werd een betrokken burger uitgenodigd om het onderwerp zelf aan de burgemeester voor te leggen. De politieke partijen konden dan weer op dat onderwerp reageren. Als extra trigger om de burgers bij de politiek te betrekken liet Omroep Zeeland cabaretière Katinka Polderman met een busje door de provincie toeren en, op de haar kenmerkende manier, bewoners en politici ondervragen. Voorts is er een debatuitzending na de verkiezingen op de uitslagavond waar ook de sociale media bij worden ingezet. De dag na de verkiezingsuitslagenavond is er, in de ochtend, een programma waarin de winnaars en verliezers worden uitgenodigd. Al het verkiezingsnieuws komt op de site Zeeland Kiest te staan. Omroep Zeeland werkt nauw samen met een regionale krant en maakt gebruik van de interacties op Facebook. Per gemeente worden er polls gemaakt en gekeken of de problemen die de Zeeuwen hebben ingebracht terug te vinden zijn in de programma's van de politici.