Filmzaal 3: Presentaties

Filmzaal 3 in het Natlab is de vaste zaal voor lange presentaties. 

 
11.30 – 13.00 uur: Transmedia storytelling voor omroepen
Het vertellen van verhalen is al zo oud als de mensheid zelf. Het begon bij verhalen verteld door het gesproken woord dat later zich ontwikkelde in andere vormen zoals het boek, hoorspel, film of computergames.
Transmedia Storytelling is een relatief nieuw fenomeen binnen de entertainment industrie waarbij een verhaal niet meer door een medium verteld wordt. Het verhaal wordt opgedeeld in stukken die over verschillende media verdeeld worden, waarbij de som van die media de beleving versterken. Er ontstaat hierbij ruimte voor participatie van het publiek en elementen van gamefication.
Robert Keun, docent video en transmedia storytelling alan de opleiding Communication & Multimedia Design van de NHL Stenden hogeschool te Leeuwarden, zal in zijn inleiding ingaan op het fenomeen, de ontstaansgeschiedenis en sprekende voorbeelden laten zien. Het tweede deel bestaat uit een hands-on workshop waar cursisten onder leiding van zijn studenten aan de gang gaan met deze methode.


14.00 – 15.30 uur: YouTube en Google
Hoe kunnen we als regionale omroepen met onze items weer een rol van betekenis  op YouTube spelen? Strategic manager Marijn Poeschmann beantwoordt vragen van de regionale omroepen. Deelnemers krijgen een vragenlijst toegestuurd, zodat ze inhoudelijk in kan gaan op wat er leeft bij omroepen. Communications manager Rachid Finge van Google vertelt over hun “Digital News Initiative” en de producten die Google ontwikkelt die voor ons als nieuwsaanbieders interessant zijn. Het verslag van deze workshop is hier na te lezen.15.30 -16.45uur: Juridisch vragenuur
Een regionaal netwerk en regionale samenwerking is belangrijk voor regionale omroepen. Dat is wederzijds. Verschillende culturele, maatschappelijke en commerciële organisaties werken graag samen met de regionale omroep. Maar wat mag wel en wat mag niet? Hoe voorkom je dat je achteraf forse boetes moet betalen? Jurist Louise Doorman zal aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleggen wat wel en niet is toegestaan. Heb je andere juridische vragen over de Mediawet, over sponsoring bijvoorbeeld, dan is dit de gelegenheid om ze te stellen.